رفتن به بالا
LOGO3

شورای مرکزی

?انتخاب اعضای اجرایی و کمیته های حزب مردمی اصلاحات?
بسمه تعالی
اولین جلسه شورای مرکزی جدید و بازرسین حزب مردمی اصلاحات در مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۵  برگزار گردید.
در این جلسه بعد از تلاوت قرآن کریم با رای گیری اعضای شورای مرکزی آقایان و بانوان به ترتیب اکثریت آرا  به شرح ذیل انتخاب شدند:
محمد زارع فومنی (دبیر کل حزب مردمی اصلاحات)
طه عبد خدایی ( قائم مقام دبیرکل)
مجید مدی (رئیس دفتر سیاسی)
اسلام دستگذار (دفتر سیاسی)
حجت الاسلام توسلی(دفترسیاسی)
رضا مومن پور(دبیراول جلسات شورا)
خانم منیره السادات حسینی ( رئیس کمیته بانوان)
خانم زهره نی‌ریزی (رئیس کمیته اجتماعی)
مهدی کرمیانی (کمیته اجتماعی)
شهرام ذاکری (رئیس کمیته اقتصادی )
احمد صدیق (کمیته اقتصادی )
نصرالله بشار(رئیس کمیته فرهنگی )
فرزان فرح پور (کمیته آموزش)
امیرحسین زارع ( رئیس کمیته جوانان و دانشجویان)
حمیدرضا بیگی(کمیته جوانان و دانشجویان)
حجت الاسلام مرتضی ابراری(رئیس کمیته مالی و اداری )
غلام رضا کاشانی(کمیته مالی و اداری )
هوشنگ جلینی(کمیته استان ‌ها و تشکیلات)
دکتر علی مردانی(کمیته بهداشت و سلامت)

?executive members and grassroots party committees Eslahat?
Name of God
The first meeting of the new central committee and party inspectors mankind was held in dated 09.19.1395.
In this session after the recitation of Holy Quran by voting members of the central council of men and women were selected by a majority of votes are as follows:
Zare Foomani (Secretary General of the mankind)
Taha Abd Allah (Deputy Secretary General)
Majid Madi (Chairman of the Political Bureau)
Islam Dasgozar (the Politburo)
Tawasoli (Politburo)
Reza Momeni Poor (council meetings, installed)
Ms. Munira Sadat Hosseini (Chairman women)
Zohra Neyriz ( Social Committee)
Mehdi Karmyane(Social Committee)
SHaram ZAKERI (Chairman of the Economic Committee)
Reza Katbyan (Economic Committee)
Ahmad Sadiq (Economic Committee)
Nasrallah, Bashar (Chairman of the Cultural Committee)
Farzan Farokhpour (chair )
Amir Hossein Zare (Head of Youth and Students Committee)
Hamid Reza Begay (Youth and Students Committee)
Morteza Abrari (Chief Financial and Administrative Committee)
Gholam Reza Kashani (Finance and Administration Committee)
Hoshang Joliny (Provincial Committee and organization)
doctor Ali Mardani (Health Committee)

تبلیغات