” صدای اصلاحات “ «محمود صادقی» نماینده مردم تهران پیرامون اعتراض

به وی برای انتشار اسکرین شات پیام‌های دانشجویان در حساب کاربری توییترش گفت:

ارسال پیامک توسط دانشجویان به من اقدام خصوصی محسوب نمی‌شود

. این دانشجویان همزمان به ده ها نماینده دیگر هم پیام داده و اعتراض کرده بودند.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه «بحث به هیچ وجه امنیتی نیست» تصریح کرد:

البته اگر سوءتفاهمی پیش آمده من عذرخواهی می‌کنم.

او ادامه داد: با خودم فکر کردم این حجم گسترده فعالیت نشانگر مسئولیت شناسی

و زنده بودن دانشجویان است. تلویحا خواستم به دانشجویان بگویم کسی

که خربزه می‌خورد باید پای لرزش هم می نشیند. باید عادت کنیم

با ادبیات مناسب با هم صحبت کنیم.

نماینده مردم تهران با اشاره بر اینکه «با لطفی که دوستان دارند

من  به محض اینکه  نظرم را می گویم به فرصت طلبی متهم می شوم» گفت:

حرف زشت فی النفسه بد است.

او در خاتمه گفت: من در پیام خصوصی به آن جوان گفتم برای زنده بودن

و پویایی از او متشکرم اما با ادبیات بهتر باید صحبت کرد اما در نهایت آن پیام را پاک کردم.

برنا