صحبت‌های ظریف در نشست مونیخ مواضع محکم ایران را نشان داد
صحبت‌های ظریف در نشست مونیخ مواضع محکم ایران را نشان داد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سخنرانی ظریف در نشست مونیخ بیان کرد: وزیر امورخارجه مواضع محکم جمهوری اسلامی را در حوزه‌های مختلف به ویژه برجام مطرح کرد. ” صدای اصلاحات “ حشمت الله فلاحت پیشه  درباره نشست مونیخ و سخنان محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورماندر این نشست گفت: آقای ظریف در […]

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سخنرانی ظریف در نشست مونیخ بیان کرد:
وزیر امورخارجه مواضع محکم جمهوری اسلامی را در حوزه‌های مختلف به ویژه برجام مطرح کرد.
” صدای اصلاحات “ حشمت الله فلاحت پیشه  درباره نشست مونیخ و سخنان محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورماندر این نشست گفت: آقای ظریف در این نشست مسائل و نکات مهمی را درباره رابطه و مناسبات ایران و اروپا مطرح کرد.

وی ادامه داد: وزیر امور خارجه در این نشست مطرح کرد که اروپائیان به وظایف خود

در برجام عمل نکرده‌اند و به تعهدات خود جامعه عمل نپوشانده‌اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:

وزیر امور خارجه در این نشست انعکاس‌دهنده اعتراض مردم داخل کشور به نقش اروپا است .

وی تاکید کرد: ظریف مواضع محکم جمهوری اسلامی را در حوزه‌های مختلف به ویژه برجام مطرح کرد.

ایلنا