تا دیر نشده است به آغوش مردم بازگردید
تا دیر نشده است به آغوش مردم بازگردید

جامعه ی امروز ما آبستن اتفاقات بسیار ناگواری است؛ بی توجهی دولت به قشر آسیب پذیرجامعه باعث بروز حوادث دردناک آبان ۹۸ شد. گرانی نرخ بنزین، تنها جرقه ای بود برای سرریز شدن خشم مردمی که از تبعیض و بی عدالتی خسته اند. بدینوسیله حزب مردمی اصلاحات سیاست های غلط دولت را محکوم می نماید […]

جامعه ی امروز ما آبستن اتفاقات بسیار ناگواری است؛ بی توجهی دولت به قشر آسیب پذیرجامعه باعث بروز حوادث دردناک آبان ۹۸ شد.
گرانی نرخ بنزین، تنها جرقه ای بود برای سرریز شدن خشم مردمی که از تبعیض و بی عدالتی خسته اند.
بدینوسیله حزب مردمی اصلاحات سیاست های غلط دولت را محکوم می نماید و از رئیس جمهور
می خواهیم که اگر توانایی اداره کشور را ندارد این سکان را بدست فرد دیگری سپرده و پاسخگوی عملکرد ضعیف خود باشد.
این دولت پیر و بی حرکت آینده روشنی را برای کشور عزیزمان ایران ترسیم نکرده است.
تا دیر نشده است تصمیم درست و قاطعی بگیرید، به فکر مردم باشید وبه آغوش مردم بازگردید، این ملت دیگراز شعار خسته اند.
همانطوری که امام فرمود مردم ولی نعمت ما هستند و این انقلاب به پشتوانه این ملت بوجود آمده است .
تا به امروز هم مردم پشتیبان این کشور بوده اند و هرجا اگر مشکلی پیش آمده این مردم بودند که خود را سپر بلا کرده اند.
پس ای دولت مردان خسته ، به خود بیایید تا دیرنشده است.
دبیرکل حزب مردمی اصلاحات
محمدزارع فومنی