رفتن به بالا
 • 22 مرداد

  روزنامه صدای اصلاحات

  روزنامه صدای اصلاحات چهار شنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ شماره ...
 • 21 مرداد

  روزنامه صدای اصلاحات

  روزنامه صدای اصلاحات سه شنبه ۲۱مرداد ماه ۱۳۹۹ شماره ...
 • 20 مرداد

  روزنامه صدای اصلاحات

  روزنامه صدای اصلاحات دوشنبه ۲۰مرداد ماه ۱۳۹۹ شماره ...
 • 19 مرداد

  روزنامه صدای اصلاحات

  روزنامه صدای اصلاحات یکشنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۹ شماره ...
 • سرمقاله محمد زارع فومنی-مدیرمسئول

  قانون ویژه حمایت از خبرنگاران باید تدوین شود

  سرمقاله محمد زارع فومنی-مدیرمسئول روزنامه صدای اصلاحات درروز خبرنگار که در روزنامه صدای اصلاحات منتشر شد. در روزهایی که رسانه های مکتوب در بحران کاغذ و گرانی ارز به سر می برند بقای روزنامه های خصوصی رو به احتضار است. هر چند روزنامه صدای اصلاحات با هر زحمتی خود را سرپا نگهداشته اما وقتی می بینیم چگونه برخی از روزنامه ها با ۳۰ الی ۵۰ نیرو و حقوق های ۸ تا ۱۵ میلیون ...
 • سیدهادی کسایی زاده-خبرنگارضد فساد

  روز خبرنگاران دولتی و سازمانی مبارک! خروج خبرنگار

  سردبیر اسبق روزنامه صدای اصلاحات سید هادی کسایی زاده در یادداشتی برای روزنامه صدای اصلاحات درروز خبرنگار اینطور نوشت: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ که در تقویم جمهوری اسلامی روز خبرنگار نامیده می شود. روزی که با شنیدن آن گروهی بغض می کنند و گروهی دیگر خوشحالند! متاسفانه در ۴۱ سال گذشته تاکنون هر روز و هر ساعت جایگاه و اعتبار رسانه و خبرنگار در کشورمان رو به افول بوده به نحوی که ...
 • 16 مرداد

  روزنامه صدای اصلاحات

  روزنامه صدای اصلاحات پنجشنبه ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۹ شماره ...
 • 15 مرداد

  روزنامه صدای اصلاحات

  روزنامه صدای اصلاحات چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ شماره ...
 • 14 مرداد

  روزنامه صدای اصلاحات

  روزنامه صدای اصلاحات سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ شماره ...
 • 13 مرداد

  روزنامه صدای اصلاحات

  روزنامه صدای اصلاحات دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹ شماره ...