پلاسکو؛ جرم عادل فردوسی‌پور!
پلاسکو؛ جرم عادل فردوسی‌پور!

خبر را با افتخار مسئول نظارت صداوسیما اعلام کرده‌است؛ توبیخ عادل فردوسی‌پور به دلیل حرف‌هایش در برنامه دوشنبه شب. چرا؟ چون گفته: «این اتفاق هرجای دیگر دنیا می‌افتاد خیلی‌ها اخراج می‌شدند یا خیلی‌ها استعفا می‌دادند.» او نه اسمی از کسی آورده، نه جناحی را گفته و نه مسببی معرفی کرده است اما حالا هم خودش […]

خبر را با افتخار مسئول نظارت صداوسیما اعلام کرده‌است؛ توبیخ عادل فردوسی‌پور به دلیل حرف‌هایش در برنامه دوشنبه شب. چرا؟ چون گفته: «این اتفاق هرجای دیگر دنیا می‌افتاد خیلی‌ها اخراج می‌شدند یا خیلی‌ها استعفا می‌دادند.» او نه اسمی از کسی آورده، نه جناحی را گفته و نه مسببی معرفی کرده است اما حالا هم خودش هم اصغر پورمحمدی تذکر گرفته اند برای آنچه گفته غیرمسئولانه مجری لقب گرفته است.

بخش نظارت و بازرسی سیما که عرب‌سرخی به عنوانش مصاحبه کرده البته برای اینکه به پاسداشت شهدای آتش نشان بیش از ۳۰ دقیقه برنامه تولید شده یا پیامک برنامه به نام این شهدای گرانقدر بوده، به عادل تذکری ندادند و تمام مشکل همان چند کلمه بوده که او گفته است.

حالا اما پرسش این است. آیا مدیریت تلویزیون با استعفا مشکل دارد؟ اخراج را برای مدیران کار بدی می داند؟ اعتقاد دارد اصلا در حادثه پلاسکو قصوری وجود نداشته یا اینکه این دوستان مدیر که در یک هفته گذشته تمام تلاش شان را برای پوشش بسته اتفاقات پلاسکو به خرج دادند از هر جمله ای که یادآوری کند قصور از طرف چه کسی در پلاسکو رخ داده است، هراس دارند؟

نگاهی کنیم به نوشته های بعد از این یادداشت در رسانه های تندروی یکی از جناح های سیاسی. همان ها که سال قبل با فشار به رئیس پیشین سیما، نگذاشتند مصاحبه فوتبالی با محمدجواد ظریف از ۹۰ پخش شود. آن زمان هم دقیقا همین ها به عادل می‌تاختند. چرا؟ چون داشت چیزی می گفت که خوشایند این جناح نبود. آن بار هم آن قدر فشار آوردند که مصاحبه پخش نشد و تمام تبعات بدنامی آن اتفاق به پای رسانه ملی نوشته شد و به عادل هم تذکر دادند که چرا رفتی مصاحبه فوتبالی گرفتی و شخص رئیس سازمان از این اتفاق خبر نداشته است!

درحالی که بسیاری از مدیران ارشد شبکه و مسئولان عالی آن زمان تلویزیون در جریان قرار مصاحبه با محمد جواد ظریف بودند.

حالا و این بار هم تمام جرم یکی مثل فردوسی پور که رسانه ای قدرتمند دارد، بعد از کلی تحسین زحمات شایسته آتش نشانان شهید و خسته نباشید برای عملیات آواربرداری و نجات دیگر همسنگران شان ، او باید بازخواست شود چون درباره مطالبه ای عمومی حرف زده است. اینکه همان طور که رهبری عالیقدر فرمودند بعد از پایان عملیات مجاهدانه به بررسی علل حادثه و برخورد با مسببین احتمالی در دستور کار قرار بگیرد. خواسته ای که در تمام این مدت یک مطالبه عمومی بوده و حتی شخص رئیس جمهور به آن پرداخته است.

اما چرا این هراس وجود دارد؟ چرا نباید اگر کسی مقصر بوده، اخراج شود؟ آیا در تلویزیون می دانند مقصر این حادثه کیست که اینچنین حتی از طرح درخواست رسیدگی به زوایای دیگر این حادثه برآشفته می شوند؟

برای فاجعه در ساختمانی که از ابتدا سعی شد بگویند قدیمی و غیراستاندارد بوده، کسبه و هیات مدیره اش به دلیل بی توجهی به هشدارهای امنیتی باعث بروز چنین رخدادی در آن شده اند، اصلا کارگاهی بوده و باید وزارت کار تعطیلش می کرده و هزار دلیل دیگر برایش تراشیده اند، چرا وقتی بحث رسیدگی و تعیین مجازات برای مقصرین احتمالی از سوی یک مجری محبوب، سخنی به میان می آید، این چنین سبب هراس می شود؟

آری خیلی بهتر است که تمام پتانسیل برنامه عادل صرف یک پنالتی ، دو خطا و ۴ تا اوت دستی شود و خدای نکرده مطالبه ای نداشته باشد که باعث تغییر سناریو می شود. شاید بد نباشد مقام مسئولی که در تلویزیون درباره توبیخ فردوسی پور و تذکر کتبی که او گرفته ، سخن گفته است ، سری به توئیتر و دیگر شبکه های مجازی بزند و فقط نوشته های مردم را بخواند تا ببیند با یک خبرسازی ، چطور همه نگاه ها را به سوی کدام مقصر گرفته است!