شفاف سازی کارنامه مناصب گذشته پیش نیاز ورود برای گرفتن مناصب جدید است
شفاف سازی کارنامه مناصب گذشته پیش نیاز ورود برای گرفتن مناصب جدید است

محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات در پیام توییتری خود نوشت: مناصب شفاف سازی کارنامه مناصب گذشته پیش نیاز ورود برای گرفتن مناصب جدید است حجت الاسلام محمد زارع فومنی درحال حاضر دبیرکل حزب مردمی اصلاحات می باشد و کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری است  

محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات در پیام توییتری خود نوشت: مناصب

شفاف سازی کارنامه مناصب گذشته پیش نیاز ورود برای گرفتن مناصب جدید است

حجت الاسلام محمد زارع فومنی درحال حاضر دبیرکل حزب مردمی اصلاحات می باشد و کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری است