هشدار نسبت به سو استفاده از نام اصلاحات
هشدار نسبت به سو استفاده از نام اصلاحات

باسلام و درود به روان پاک شهدای انقلاب و شهدای راه آزادی و باارادت به آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی که حامی عدالت و رفع تبعیض اجتماعی و طبقاتی درجامعه می باشد. دراین عرصه حیاتی که دربرابرهجمه های کوچک و بزرگ درداخل و ازخارج کشورهستیم کشور عزیز ایران دچاراشتقاق و چندوجهی شده و اگراندکی […]

باسلام و درود به روان پاک شهدای انقلاب و شهدای راه آزادی و باارادت به آرمان های مقدس

نظام جمهوری اسلامی که حامی عدالت و رفع تبعیض اجتماعی و طبقاتی درجامعه می باشد.

دراین عرصه حیاتی که دربرابرهجمه های کوچک و بزرگ درداخل و ازخارج کشورهستیم

کشور عزیز ایران دچاراشتقاق و چندوجهی شده و اگراندکی تعصب ملی مذهبی داشتیم

باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری ومیراث سبزحضرت آیت الله  هاشمی که اسوه صبر و بردباری سیاسی

و اجتماعی بوده و همیشه خواهدبود.کاش ازاین فرصت همدلی در برهه انتخابات استفاده صحیح داشتیم

و به جای تفرقه زنی وایجادشکاف بین مردم ونظام باخودزنی هاودیگرزنی های سیاسی  به فکرهمیاری

و مساعدت در راه مملکت و وطن بودیم؛ و اندکی تعصب وغیرت به خاک وطن هنوز بین ما موج می زد.

توصیه من به تمام آحاد جامعه دراین وضعیت حساس سیاسی کشور،ایجادهمدلی،همیاری مردمی با مشارکت

اکثریت در پای صندوق های آرا بوده و بدین وسیله به تمام مردم کشور عزیزوعلی الخصوص شهروندان محترم

شهرتهران اعلام می نمایم نظر به استفاده افراد و گروه های سودجو و منفعت طلب که از نام و عنوان حزب مردمی اصلاحات

و به هرعنوان درجهت تبلیغات انتخاباتی استفاده می کنند، اکیدا ً اعلام می کنم تنها حزب مردمی اصلاحات با برندرسمی اصلاحات

و با مجوزصادره وزارت محترم کشور مطابق ماده ۱۰ قانون احزاب که اقدام به صدور لیست رسمی مورد تاییدنموده است.

و با ارایه هرگونه لیست های  جعلی باهرعنوان و نامی منتصب به این حزب مردمی اصلاحات و با نام و نشان اصلاحات اقدام

قانونی نموده و این لیست ها به هیچ عنوان  مورد تایید شورای سیاستگذاری حزب نبوده و درصورت تکرارمکررات،

سازمان حقوقی حزب مردمی اصلاحات ازطریق مراجع قانونی پیگیراقدامات قضایی و حقوقی خواهدبود.
والله صبور العلیم …
محمدرضا بورنگ
معاونت حقوقی و پارلمانی حزب مردمی اصلاحات