قالیباف به فکر رسیدن به قدرت در آینده است
قالیباف به فکر رسیدن به قدرت در آینده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: محمدباقر قالیباف به این نتیجه رسیده که اصولگرایان باید به سمتی دیگر بروند و با منفک کردن خود از سایر بخش های اصولگرایی و حرکت به سمت جدید نشان می دهد که طالب رسیدن به قدرت در آینده است. سهیلا جلودارزاده روز دوشنبه در گفت وگو با […]

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: محمدباقر قالیباف به این نتیجه رسیده
که اصولگرایان باید به سمتی دیگر بروند و با منفک کردن خود از سایر بخش های اصولگرایی و
حرکت به سمت جدید نشان می دهد که طالب رسیدن به قدرت در آینده است.

سهیلا جلودارزاده روز دوشنبه در گفت وگو با صدای اصلاحات در مورد

نامه محمد باقر قالیباف به جوانان اصولگرا مبنی بر ایجاد جریان نواصولگرایی افزود:

در درون جبهه اصولگرایی قطب های قدرت اقتصادی متعددی به وجود آمده است

که می توان به قدرت اقتصادی در استان خراسان رضوی اشاره کرد.
وی با بیان این که استان خراسان رضوی به عنوان یک قطب اقتصادی برای اصولگرایان مطرح است،

تصریح کرد: در درون اصولگرایان قطب های اصولگرایی متعدد اقتصادی ایجاد شده

که هر کدام به دنبال سهم بیشتری از قدرت سیاسی هستند و می خواهند

قدرت کامل را به دست آورند و معارض نداشته باشند.
وی یادآور شد: برای مثال حزب موتلفه اسلامی یک قطب قدرت اقتصادی است

که از روز اول با اصولگرایان بوده است، همچنین تعداد نامزدهای

در درون جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۹اردیبهشت

نشان دهنده این قطب های متعدد است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: جریان جبهه پایداری

به عنوان جریان نوظهور بین اصولگرایان است که حتی پروتکل ها را هم رعایت نمی کند

و با بی اخلاقی به دنبال دفع کردن رقبا است.
جلودارزاده تصریح کرد: البته دولت هم یک جریان نزدیک به اصولگرایان بود

که به جهت درک و فهم گسترده ای که وجود داشت از آن جریان سنتی جدا شد

ولی اصول را همچنان محترم می شمارد.
وی یادآور شد: قالیباف به احتمال زیاد در این مرحله به این نتیجه رسیده

که اصولگرایان باید به سمتی دیگر بروند و با منفک کردن

خود از سایر بخش های اصولگرایی و حرکت به سمت جدید نشان می دهد

که طالب رسیدن به قدرت در آینده است.
وی همچنین گفت: اصولگرایان سردمداران قدیمی زیادی دارند و

قالیباف با سن کمتر از آنان، جوانان را مخاطب قرار می دهد

تا برای آینده برنامه ریزی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که قالیباف چهره اصولگرای سنتی دارد

و حرف جدیدی در این زمینه ندارد، خاطرنشان کرد:

با توجه به این که مدیریت قالیباف نظامی بوده به دنبال کسب قدرت اقتصادی است.
به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف نامزد انصرافی انتخابات دوازدهمین

دوره ریاست جمهوری روز شنبه در نامه ای خطاب به جوانان اصولگرا خواستار

حرکت آنان از «اصولگرایی» به « نو اصولگرایی» شد.
قالیباف در این نامه علیه دولت یازدهم نیز مطالبی را نوشته است.

ایرنا