تشکیل جبهه‌ها باید به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسد/ تنها ۵ جبهه در سطح کشور مجوز فعالیت دارند
تشکیل جبهه‌ها باید به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسد/ تنها ۵ جبهه در سطح کشور مجوز فعالیت دارند

رییس‌خانه احزاب ایران گفت: افرادی که مسئولیت و مجوز ندارند نمی‌توانند به عنوان حزب و یا جبهه مصاحبه کرده و یا گروه و کانال تشکیل دهند و برابر قانون احزاب، وزارت‌کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با آنها برخورد خواهد کرد. قدرتعلی حشمتیان در گفت‌وگو با ” صدای اصلاحات “  درباره فعالیت جبهه‌هایی که دارای […]

رییس‌خانه احزاب ایران گفت: افرادی که مسئولیت و مجوز ندارند نمی‌توانند به عنوان حزب و
یا جبهه مصاحبه کرده و یا گروه و کانال تشکیل دهند و برابر قانون احزاب، وزارت‌کشور و
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با آنها برخورد خواهد کرد.

قدرتعلی حشمتیان در گفت‌وگو با ” صدای اصلاحات “  درباره فعالیت جبهه‌هایی که دارای مجوز نیستند،

گفت: برابر قانون احزاب، کل احزابی که در سطح کشور فعالیت دارند

باید مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اخذ کنند و جبهه‌ها هم باید متشکل از حداقل ۵ حزب

در زمانی که برای انتخابات‌ها آماده می‌شوند، باشند و  به صورت مشترک تقاضایی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه دهند.

رییس خانه احزاب ایران با تاکید بر اینکه،افراد و اشخاص حق تشکیل جبهه را ندارند، اظهارداشت:

اگر حزب یا جبهه‌ای خلاف قانون احزاب تشکیل شود باید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با آن برخورد کند

و خانه احزاب ایران دخالتی در این مورد ندارد و در حال حاضر فقط ۵ جبهه در سطح کشور مجوز دارند

که در هر کدام بین ۵ تا ۳۸ حزب، جمعیت و تشکل سیاسی در آن عضو هستند.

او تاکید کرد: استفاده از عنوان جبهه، حزب، جمعیت و تشکل سیاسی از سوی یک فرد،

بدون مجوز وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قطعا از طریق کمیسیون فوق الذکر تعقیب قانونی دارد

و حتما ازطریق قانون، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با آنها برخورد می کند و برخورد با آنها درحیطه وظایف خانه احزاب ایران نیست.

رییس جبهه مستقلین واعتدالگرایان ضمن توصیه به خبرنگاران برای امانت داری گفت:

افرادی که مسئولیت و مجوز ندارند نمی‌توانند به عنوان  حزب و یا جبهه مصاحبه کرده و

یا گروه و کانال تشکیل دهند و برابر قانون احزاب، وزارت‌کشور و

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با آنها برخورد خواهد  کرد.

ایلنا