برای حضور در دولت دوازدهم صحبت هایی با من شده است
برای حضور در دولت دوازدهم صحبت هایی با من شده است

 معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: برای حضور در دولت دوازدهم صحبت هایی با من شده است اما این صحبت ها درخصوص معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست. به گزارش ” صدای اصلاحات “ شهیندخت مولاوردی روز یکشنبه پس از جلسه شورای اجتماعی کشور این مطلب را در جمع خبرنگاران و […]

 معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: برای حضور در دولت دوازدهم صحبت هایی با من شده است
اما این صحبت ها درخصوص معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست.

به گزارش ” صدای اصلاحات “ شهیندخت مولاوردی روز یکشنبه پس از جلسه شورای اجتماعی کشور

این مطلب را در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که آیا در دولت آینده حضور خواهید داشت

و صحبتی با شما در این زمینه شده است، بیان کرد.
این خبر در حال تکمیل است.

ایرنا