تحقق حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم
تحقق حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: تحقق حقوق شهروندی سیاست داخلی مورد توجه دولت دوازدهم است. ” صدای اصلاحات “ شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در مراسم گشایش پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار خراسان رضوی افزود: با اهتمام دولت دوازدهم در تحقق حقوق، […]

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: تحقق حقوق شهروندی سیاست داخلی مورد توجه دولت دوازدهم است.

” صدای اصلاحات “ شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در مراسم گشایش پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار خراسان رضوی افزود: با اهتمام دولت دوازدهم

در تحقق حقوق، می کوشیم با تحقق بند بند منشور حقوق شهروندی بتوانیم قدمهای جدی در شهرها و روستاها برداریم.
وی ادامه داد: در کلانشهر مشهد نیز به عنوان پایتخت معنوی کشور باید شاهد تحقق شعار ‘شهر امید، شهر زندگی’ باشیم .
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی همچنین بر اهمیت و جایگاه شورای اسلامی در شهرها و روستاها تاکید

و بیان کرد: شوراها نهادهایی برآمده از مردم هستند و باید به عنوان بازوی نظارتی مدیریت شهری کارآمدترین

نظام مردمی را به منصه ظهور برساند.
وی گفت: فرصتها و چالشهای شهر را باید تشخیص داد. شوراهای شهر و روستا باید با ارائه راه حلهای نوآورانه

برای حل معضلات شهری در زمینه رشد اقتصاد شهری و شناسایی مناطق اولویتدار اقدام کنند.
مولاوردی بر لزوم تحقق شاخص شکوفایی شهری تاکید و بیان کرد: برای تحقق این شاخصه و

نیل به شاخصه های ‘شهر سبز سازمان ملل’ شهرهایی در جهان به عنوان پایلوت انتخاب شده

که شهر قزوین نیز از جمله همین شهرها است.
وی افزود: توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی، در اسلام از شاخصه های شهرهای اسلامی است و

مفاهیم شهرسازی در عصر کنونی باید مقدمه ای برای ظهور و بروز شهرهای نوین اسلامی در جهان باشد.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داد: شهرهای اسلامی باید پایدار ساخته شوند.

باید از توانایی جوانان در ساختن شهرهای اسلامی استفاده شود.
وی ادامه داد: رعایت زیبایی، استحکام بنا، تسهیل خدمات رسانی، عدالت محوری،

توجه به نیازهای معلولان و جانبازان، نگاه عدالت گستر به اقشار محروم و

بانوان باید در توسعه شهرها مورد توجه قرار گیرد.
مولاوردی گفت: راه آرمانشهر مد نظر ما با توجه به مجموعه این شاخصها می تواند محقق شود البته باید

اهتمام جدی همگانی برای تحقق آن وجود داشته باشند.
وی افزود: هر شهر پیوند طبیعی با حقوق شهروندی دارد. در توسعه شهرها باید

بازخوانی حوزه زنان در امور حقوق شهرندی مورد توجه باشد و

نباید فقط به تفکیک محل حضور زنان و مردان توجه کرد. به منظور تحقق حقوق زنان

در شهرها باید ماموریتها و کارویژه های جدیدی برای شوراهای شهر و روستا تعریف شود.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی ادامه داد: در تحقق حق زنان در شهرها

در سطح مدیریت دموکراتیک محلی نیازمند قوانینی برای حضور زنان در محل تصمیم سازیها هستیم.

در توسعه شهری شهر امن برای زنان، کودکان و امنیت برای همه باید مدنظر باشد.
وی گفت: در برابر ورود مدرنیته نیز نباید مقاومت کرد. باید برای توسعه شهری راه چگونگی

رویارویی با مدرنیته طراحی، برنامه های لازم طراحی و هدف غایی از توسعه تعریف شود.

ایسنا