ولایتیِ مشاور «هاشمی» چگونه مبتکر «هاشمی‎زدایی» شد؟
ولایتیِ مشاور «هاشمی» چگونه مبتکر «هاشمی‎زدایی» شد؟

تعهد به تکالیف است که موجب شده است مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی و وزیر و منصوب آن مرحوم، «هاشمی زدایی» گسترده و بی رحمانه ای را در دوران فقدان آیت الله، در دانشگاهی که یادگار تدبیر و مدیریت او بود، پیش گیرد و بکوشد نام و نشانی از آیت الله، باقی نماند، تکلیف مداری […]

تعهد به تکالیف است که موجب شده است مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی و وزیر و منصوب آن مرحوم،
«هاشمی زدایی» گسترده و بی رحمانه ای را در دوران فقدان آیت الله، در دانشگاهی که یادگار تدبیر و مدیریت او بود،
پیش گیرد و بکوشد نام و نشانی از آیت الله، باقی نماند، تکلیف مداری است که دکتر ولایتی را مجبور می کند تا شخصیتی
را به ریاست دانشگاه آزاد برگزیند که بیشترین زاویه فکری و سیاسی را با ایت الله هاشمی رفسنجانی داشته و دارد و از هیچ کوششی برای محو نام و نشان آن فقید والامقام، دریغ نمی کند.

” صدای اصلاحات “ شاید بتوان یکی از رموز ماندگاری دکتر ولایتی در سپهر سیاسی کشور در طی چهل سال گذشته

را «تکلیف مداری» وی و برداشت تکلیف محورانه از مسئولیت ها دانست. تکلیف مداری با درونمایه ایثار و از خودگذشتگی
که موجب شده است تفکری در وجود دکتر ولایتی شکل بگیرد که باید در هر عرصه ای که از او دعوت به همکاری می شود،
با قدرت و شجاعت وارد شود و هیچ پیشنهادی را بی پاسخ نگذارد و امانت دار متعهدی برای اعتماد کنندگان باشد.

همین برداشت تکلیف محورانه از موضوعات است که موجب شده است دکتر ولایتی در کنار طبابت و
رسیدگی به بیماران، مسئولیت امور بسیاری از نهادها و شوراها را برعهده داشته باشد و در بسیاری از نهادها و شوراها
نیز عضو باشد و در دهه هشتم زندگی، همچنان پایدار و مصمم در مسیر ایجاد تغییرات بزرگ گام بردارد؛ تغییراتی که
هرچند ممکن است به مذاق بسیاری از افراد خوش نیاید ولی حتما به مذاق افرادی که به دکتر ولایتی اعتماد کرده اند
و مسبب حکم مسئولیت برای او شده اند خوش خواهد آمد.
«تکلیف مداری» است که موجب می شود دکتر ولایتی در مسئولیت هایی که برعهده دارد بهترین پاسخ را به اعتمادکنندگان بدهد
و در مسیر خوشنودی و رضایت آنان گام بردارد. به همین دلیل است که در هر دوره و به فراخور احکام انتصابی، عملکرد و اظهار
نظر دکتر ولایتی متفاوت بوده و گاهی اوقات، تا ۱۸۰ درجه دارای تفاوت شده است و نهادها و مراکز مختلف، به فاصله اندکی
پس از ریاست دکتر ولایتی، دچار «ولایتیزاسیون» شده و در بازه ای که از «حرکت بر همان مدار پیشین» تا «حرکت در جهت
معکوس مدار پیشین» را شامل می شود اداره شده اند.
جدای از مسئولیت های متعدد و وقت گیر دکتر ولایتی که بیش از ۳۰ مسئولیت را شامل می شود، در یک سال گذشته
ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی نیز به مسئولیت های وی اضافه شده است و برگ زرین دیگری از توانمندی دکتر
ولایتی برای همگان نمایان شده است. اما ریاست هیئت امنای یکی از بزرگترین دانشگاه های غیر انتفاعی جهان و اداره امور
آن و عملکرد یکساله، نمونه بارزی از ویژگی تکلیف مداری و برداشت تکلیف محورانه از مسئولیت ها توسط دکتر ولایتی است که به وضوح برای همگان، نمایان شده است.
دانشگاه آزاد اسلامی در طی یک سال گذشته، دچار «ولایتیزاسیون» شده است، یعنی بر همان مداری مدیریت می شود
که تمامی نهادها و مراکزی که تاکنون زیر نظر دکتر ولایتی بوده، مدیریت می شده است. همان سبک مدیریتی و همان
استراتژی که در طی چهل سال گذشته توسط دکتر ولایتی پیگیری می شده و همچنان دارای تداوم است. هنگامی که
دکتر ولایتی، بر اساس تکلیف عمل می کند، پس تلاش می کند تکالیف ابلاغی نوشته و نانوشته را به خوبی انجام دهد تا پاسخ مثبت به تکلیف کنندگان داده باشد.
همین تکلیف محوری است که موجب می شود عملکرد دکتر ولایتی با تغییر اعتماد کنندگان و با تغییر صاحبان احکام انتصاب
دچار تفاوت شود و در اوقات بسیاری، مسیر جدیدی را بپیماید. دکتر ولایتی برای انجام تکالیف خود، متعهد است و تمامی
شروطی که در ضمن احکام انتصاب، لحاظ می شود را برای انجام بهتر تکالیف، می پذیرد و به همین دلیل است که برخی از افراد،
این نوع از تکلیف مداری را همسان با نوعی از «گوش به فرمان» بودن بیان می کنند.
تعهد به تکالیف است که موجب شده است مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی و وزیر و منصوب آن مرحوم، «هاشمی زدایی»
گسترده و بی رحمانه ای را در دوران فقدان آیت الله، در دانشگاهی که یادگار تدبیر و مدیریت او بود، پیش گیرد و بکوشد نام
و نشانی از آیت الله، باقی نماند، تکلیف مداری است که دکتر ولایتی را مجبور می کند تا شخصیتی را به ریاست دانشگاه آزاد برگزیند
که بیشترین زاویه فکری و سیاسی را با ایت الله هاشمی رفسنجانی داشته و دارد و از هیچ کوششی برای محو نام و
نشان آن فقید والامقام، دریغ نمی کند، دانشگاه آزاد در دوره جدید، دچار «ولایتیزاسیون» شده است که تمامی منسوبان
و علاقه مندان و دوستداران آیت الله را از قطار دانشگاه پیاده کرده و حتی به اعضای هیئت امنا از جمله آیت الله سید حسن خمینی
و حجت الاسلام ناطق نوری نیز رحم نکرده است. و نهایتا اینکه عمل به تکلیف است که موجب شده است اساتید صاحب
نام و برجسته کشور با حکم اخراج روبرو شوند تا افرادی که در زمان دولت احمدی نژاد، توانستند بدون شرایط لازم و
با عنوان بورسیه خارج از کشور، در داخل تحصیل کنند جایگزین آنان شوند.
دوران یک ساله اخیر و مدیریت دکتر ولایتی در دانشگاه آزاد، گویای تکلیف مداری و عمل به تکالیف ابلاغی توسط
این شخصیت برجسته است که در تاریخ کشور، به یادگار خواهد ماند.