سید محمد خاتمی درگذشت جعفر افقهی را تسلیت گفت
سید محمد خاتمی درگذشت جعفر افقهی را تسلیت گفت

رئیس دولت اصلاحات، با صدور پیامی درگذشت جعفر افقهی را تسلیت گفت ” صدای اصلاحات ”  سید محمد خاتمی در پیامی درگذشت جعفر افقهی از اعضای حزب توسعه ملی ایران اسلامی و نماینده سابق ششم مجلس شورای اسلامی از فریمان را تسلیت گفت. ایلنا

رئیس دولت اصلاحات، با صدور پیامی درگذشت جعفر افقهی را تسلیت گفت

” صدای اصلاحات ”  سید محمد خاتمی در پیامی درگذشت

جعفر افقهی از اعضای حزب توسعه ملی ایران اسلامی و

نماینده سابق ششم مجلس شورای اسلامی از فریمان را تسلیت گفت.

ایلنا